Со зелена екогерила до разубавување на внатрешниот двор на СОТУ,,Ѓорѓи Наумов”-Битола

Општествената одговорност, како исклучително значајна компонента во унапредувањето на животната средина, се покажа на дело и овојпат, преку материјална поддршка

Повеќе...