ИТ Секција

Во училиштето повеќе години веќе функционира и ИТ Секцијата. Основната задача на членовите од оваа секција, покрај другите активности е ажурирање на WEB страната на училиштето, во која е вклучено и ЕУЧИЛИШТЕ (on-line базирано учење), изработка на мултимедијални туторијали за наставниците и учениците за користење на E-Learning, средување на некои кабинети со компјутерска опрема, а планирана е изработка и на други on-line мултимедијални курсеви. Последните години учениците од ИТ секцијата учествуваат во натпреварот за Предизвик за млади истражувачи и истражувачки организирани од ФИТР, како и со ученички компании во организација на Junior Achivment Macedonia. Оваа 2019/2020 учебна година 7 ученици ќе се натпреваруваат на Предизвикот за млади истражувачи и истражувачки, а 5 ученици со ученичка компанија. 

Mентори:

проф. Илче Ацевски (Team Leader, Design, Multimedia)

проф. Панов Тони (Team Leader, Design, Multimedia)

WEBMASTER

  Мартин Васкоски III-4 (Programming, Design)

ОДРЖУВАЊЕ:

Боби Софронијоски III-5

Тамара Делева III-5

Кристијан Јелисковски III-4

Атанас Честојанов III-4

Марио Костадиноски III-4

Виктор Лазарески III-5

Андреј Милевски I-6

Арменд Јусуфи II-1

Виктор Стојчески I-6

Христијан Талевски I-6

Андреа Петковска I-2