ИТ Секција

Во училиштето неколку години веќе функционира и ИТ Секцијата. Основната задача на членовите од оваа секција, покрај другите активности е ажурирање на WEB страната на училиштето, во која е вклучено и ЕУЧИЛИШТЕ (on-line базирано учење), изработка на мултимедијални туторијали за наставниците и учениците за користење на E-Learning, средување на некои кабинети со компјутерска опрема, а планирана е изработка и на други on-line мултимедијални курсеви.

Mентори:

проф. Илче Ацевски (Team Leader, Design, Multimedia)

проф. Панов Тони (Team Leader, Design, Multimedia)

WEBMASTER

  Александар Јованов “Студент” (Programming, Design)

ОДРЖУВАЊЕ:

Дарко Дрогришки III-6

Наиле Емини III-6

Мартин Ристески III-6

Кристијан Ристовски III-6

Ељхаме Муратовска III-6

Елена Илиеска II-5

Александар Јованов III-4

Александар Дивитаров II-5