Образовни профили

Во учебната 2024/2025 година нашето училиште ги нуди следните образовни профили/квалификации:

Четиригодишно образование:

Сектор Машинство

– Техничар за компјутерско управување

– Машински техничар/Машинско енергетски техничар

– Машински техничар за моторни возила (соработка со ПРЖО автокомплекс – Битола, СН Сообраќаен Центар – Битола, АВТО Мото РЕМОНТ – Битола, ЧКРЕПАТРАНС – Битола, МИГ ТРАВЕЛ – Битола, АВТОСЕРВИС СИГУРНОСТ – Битола, АВТОСЕРВИС ВРАБЕЦ – Битола, АВТОСЕРВИС ЖАБА – Битола)

Сектор Електротехника

– Електротехничар за компјутерска техника и автоматика (соработка со Анлимитед Кодерс дооел Битола, Интерворкс ДООЕЛ Битола,АБЦ СТОР ДООЕЛ Битола, КАМАЈ МЕДИА ДООЕЛ Битола, Јавен Адвертајзинг ДООЕЛ Битола, ДИТ Космик Девелопмент Скопје, мак подружница Битола, Сајтиро ДОО Битола, БИНТЕРН ДООЕЛ Битола)

– Електротехничар за електроника и телекомуникации

– Електротехничар енергетичар (во соработка со ФОД ДООЕЛ Битола Новаци, АД ЕЛЕМ)

– Техничар за индустриска мехатроника (дуално стручно образование во соработка со Кромберг и Шуберт)

Тригодишно образование

Сектор Машинство

– Инсталатер за греење и климатизација