Младинска

Младинската организација од нашето училиште работи континуирано веќе неколку години, вклучена е во повеќе проекти реализирани во соработка со општината и МВР. Оваа година брои 50 членови. Координатор е професорката Иванова Сузана.
Повеќе ученици од младинската организација се членови на Драмската секција која исто така работи активно повеќе од десет години, учествувала на приредби, бројни манифестации подготвени по повод патронот на училиштето, учествувала на приредби со натпреварувачки карактер во други училишта.
Освојувала и награди, за монодрама, рецитации, ораторство и сл. Секоја година се вклучуваат нови ученици. Драмската група работи под менторство на професорката Иванова Сузана.