Распоред на ѕвонење

Распоред на ѕвонење
Час Почнува Завршува Одмор
прва смена (претпладне)
1 07:15 08:00 5 мин.
2 08:05 08:50 20 мин.
3 09:10 09:55 5 мин.
4 10:00 10:45 5 мин.
5 10:50 11:35 5 мин.
6 11:40 12:25 5 мин.
7 12:30 13:15 15 мин.
втора смена (попладне) – претчас од 12:30 до 13:15
1 13:30 14:15 5 мин.
2 14:20 15:05 20 мин.
3 15:25 16:10 5 мин.
4 16:15 17:00 5 мин.
5 17:05 17:50 5 мин.
6 17:55 18:40 5 мин.
7 18:45 19:15 дома