е-Училиште

Влез во е-Училиште 

 – нова алатка за учење базирана на Мудл подлога –

 

Новата алатка може да им помага на учениците да учат 24 часови на ден, седум дена во неделата. Ова подразбира содржина достапна на интернет и обезбедување на брз одговор за да им помогне на учениците.

е-Училиште им помага на наставниците да произведат интернет-базирани курсеви и веб-страници, да влезат во содржината на курсот по електронски пат, и да им доделат пристап на своите ученици.

Оваа технологија обезбедува онлајн квизови, кои го корегираат одговорот доколку е грешен, овозможувајќи подобрување за оние кои им треба помош, а им овозможува предвремен пристап на напредните ученици до претстојните материјали.

Овозможува соработка на заеднички проекти, или документ истовремено, брзо креирање на анкети, собирање на податоци или управување со слики. Групната работа може да се подобри.

Исто така може да се објавува и дистрибуира аудио и видео, да се прават онлајн тестови, да се прикажуваат резултатите и друго.

Во секој случај, оваа технологија нема да ги замени наставниците во скоро време. Поврзувањето на Наставникот со Учениците е она што го прави учењето да биде порелевантно.

“Ние сé уште се соочуваме со учениците секој ден, но тие можат да пристапат до информациите во секое време, насекаде”.

“Се чувствувам како да сум во можност да им помогнам на повеќе ученици отколку што некогаш сум можел”