Натпревари

Регионален натпревар по англиски јазик

Државен натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта

Државен натпревар по математика

Регионален натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта 2022

Државен натпревар по информатика 2022

Регионален натпревар по математика 2022

Општински натпревар по англиски јазик 2022

Општински натпревар по математика 2022

Регионален натпревар по информатика 2022

57-ми Државен натпревар на млади истражувачи – НАУКА НА МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ
Државен натпревар по англиски јазик 2021
Регионален натпревар по англиски јазик 2021
Општински натпревар по англиски јазик 2021

Регионален натпревар по математика 2021

Општински натпревар по математика 2021
XXXVIII Државни натпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта
Регионален натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта 2019
Регионален натпревар по математика 2019
Општински натпревар по математика 2019
Општински натпревар по физика 2019
Натпревар „Лидер на струка 2018“
Натпревари во организација на Junior Achievement Македонија и Фонд за иновации и технолошки развој
37-ми Државен натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни училишта
Масум Образовно рандеву 2018
54-ти Државен натпревар на младите истражувачи од Република Македонија
Регионален натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни училишта
CodeCup 
Натпревари по информатика 2017/2018 год.
Натпревари по информатика 2017/2018 год.
Регионален натпревар по математика 2018
Училишен натпревар за мултимедијални содржини
Општински натпревар по математика 2018

Регионален натпревар по Математика 2014

 

Регионален натпревар на знаење, вештини и способности