Натпревари

Регионален натпревар по математика 2019
Општински натпревар по математика 2019
Општински натпревар по физика 2019
Натпревар „Лидер на струка 2018“
Натпревари во организација на Junior Achievement Македонија и Фонд за иновации и технолошки развој
37-ми Државен натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни училишта
Масум Образовно рандеву 2018
54-ти Државен натпревар на младите истражувачи од Република Македонија
Регионален натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни училишта
CodeCup 
Натпревари по информатика 2017/2018 год.
Натпревари по информатика 2017/2018 год.
Регионален натпревар по математика 2018
Училишен натпревар за мултимедијални содржини
Општински натпревар по математика 2018

Регионален натпревар по Математика 2014

 

Регионален натпревар на знаење, вештини и способности