Соработка

 

Во изминатиот период, нашето училиште беше мошне активно во остварувањето на соработка со правни субјекти од општината, од други градови, но и на меѓународно ниво.

Реализирана е соработка со:

 • МЕПСО АД 
 • ФОД Новаци
 • ЕВН Македонија
 • Телинкс
 • Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп
 • Економски факултет Прилеп
 • Монтинг инженеринг ДОО Битола,
 • Логинг електроникс – Скопје,
 • Кромберг и Шуберт – Битола
 • Електро Тинтле
 • АД ЕЛЕМ и РЕК Битола
 • Здружението за граѓанско цивилно општество ГАНИМЕД – Битола 
 • БАС (Бизнис академија Смилевски) 
 • Приватното средно училиште Мави Текник од Измир, Република Турција
 • НВО Гет иновација – Битола
 • Општинската организација на Црвениот крст – Битола
 • M3DS академијата за 3D и game design

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО

СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оди кон албумот “Во Крагуевац” или во “Во Битола”

Оди кон албумот “Сименс соработка” во галеријата