Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gorginaumov/www/www/wp-content/plugins/cross-linker/crosslink.php on line 388
Соработка – СОТУ "Ѓорѓи Наумов"

Соработка

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО

  • единствено училиште во регионот што е партнерско со компанијата SIEMENS;
  • потпишан е договор за соработка со техничкото училиште од Плевен, Р.Бугарија;
  • потпишан е договор за соработка со механотехничката гимназија од Пловдив, Р.Бугарија;
  • Традиционална соработка со Политехничка школа од Крагуевац, Р.Србија ( http://www.politehnicka.kg.edu.rs );
  • Традиционална соработка со Техничка школа од Ужице, Р. Србија (http://www.tehnickaue.edu.rs)
Октомври во крагуевац
СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  • потпишан е меморандум за соработка со средното стручно училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани ( http://gvko.edu.mk/ );
  • потпишан е договор за соработка со Центарот за вработување – Битола ( http://www.avrm.gov.mk/ );
  • потпишан е меморандум за соработка со Бизнис стартап центар – Битола ( http://www.bscbitola.org/ );
  • потпишан е меморандум за соработка со M3DS академијата за 3D и game design (http://m3dsacademy.com/);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оди кон албумот “Во Крагуевац” или во “Во Битола”

Оди кон албумот “Сименс соработка” во галеријата