Соработка

Во изминатите неколку месеци, нашето училиште беше мошне активно во остварувањето на соработка со правни субјекти од општината, од други градови, но и на меѓународно ниво.

Доказ за таквата иницијатива се потпишаните меморандуми за соработка со Монтинг инженеринг ДОО Битола, Логинг електроникс – Скопје, покрената е соработка со компанијата Кромберг и Шуберт, Електро Тинтле… Соработката е во насока на праќање на ученици на практична обука во овие субјекти, а во план е и донација на опрема од компанијата Логинг електроникс.

На меѓународно ниво реализирано е збратимувањето на нашето училиште со приватното средно училиште Мави Текник од Измир, Република Турција. Со турските партнери е договорена размена на ученици и професори која треба да почне да се реализира во септември оваа година.

На 12.06.2018 година е потпишан договор со Амбасадата на Сојузна Република Германија за опремување на два кабинети во училиштето: по физика и практична настава – електроенергетика.

На 06.06.2018 в.д. директорот Владимир Роме и помошник директорот Тони Панов учествуваа на Првата меѓународна конференција на средни технички училишта од Македонија, Србија, Бугарија, Грција и Албанија. На истата конференција начелно е договорена соработка со развојниот центар АКЕТ од Трикала – Грција, како и со електротехничкото училиште „Никола Тесла“ од Ниш, Република Србија.

Во моментот, нашето училиште заедно со Про група – Битола и БАС -Битола партнерски настапува во аплицирањето на два грантови за финансирање на средните училишта кои ги доделува Министерството за образование и обука на РМ.

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО

СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оди кон албумот “Во Крагуевац” или во “Во Битола”

Оди кон албумот “Сименс соработка” во галеријата