Соработка

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО

-единствено училиште во регионот што е партнерско со компанијата SIEMENS;

-потпишан е договор за соработка со техничкото училиште од Плевен, Р.Бугарија;

-потпишан е договор за соработка со механотехничката гимназија од Пловдив, Р.Бугарија;

-со Политехничка школа од Крагуевац, Р.Србија ( http://www.politehnicka.kg.edu.rs ), соработката стана традиционална;

Октомври во крагуевац

СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

-потпишан е меморандум за соработка со средното стручно училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани ( http://gvko.edu.mk/ );

-потпишан е договор за соработка со Центарот за вработување – Битола ( http://www.avrm.gov.mk/ );

-потпишан е меморандум за соработка со Бизнис стартап центар – Битола ( http://www.bscbitola.org/ );


 


 

  


 


 

 

 

 

Оди кон албумот “Во Крагуевац” или во “Во Битола”

Оди кон албумот “Сименс соработка” во галеријата