Соработка

Во изминатите неколку месеци, нашето училиште беше мошне активно во остварувањето на соработка со правни субјекти од општината, од други градови, но и на меѓународно ниво.

Доказ за таквата иницијатива се потпишаните меморандуми за соработка со Монтинг инженеринг ДОО Битола, Логинг електроникс – Скопје, покрената е соработка со компанијата Кромберг и Шуберт, Електро Тинтле… Соработката е во насока на праќање на ученици на практична обука во овие субјекти, а во план е и донација на опрема од компанијата Логинг електроникс.

Во месец септември е потпишан меморандум за соработка со АД ЕЛЕМ и РЕК Битола.

Потпишан е меморандум за соработка со Здружението за граѓанско цивилно општество ГАНИМЕД од Битола со кое е планиран проект за промовирање на медиумската писменост на младите луѓе.

Во месец октомври треба да се потпише меморандум со соработка со БАС (Бизнис академија Смилевски) со коj нашето училиште е партнер во проектот за мерката 3 на Министерството за образование за подобрување на практичната настава во соработка помеѓу средните училишта и бизнис заедницата.

На меѓународно ниво реализирано е збратимувањето на нашето училиште со приватното средно училиште Мави Текник од Измир, Република Турција. Со турските партнери е договорена размена на ученици и професори која треба да почне да се реализира во септември оваа година.

На 12.06.2018 година е потпишан договор со Амбасадата на Сојузна Република Германија за опремување на два кабинети во училиштето: по физика и практична настава – електроенергетика.

На 06.06.2018 в.д. директорот Владимир Роме и помошник директорот Тони Панов учествуваа на Првата меѓународна конференција на средни технички училишта од Македонија, Србија, Бугарија, Грција и Албанија. На истата конференција начелно е договорена соработка со развојниот центар АКЕТ од Трикала – Грција, како и со електротехничкото училиште „Никола Тесла“ од Ниш, Република Србија.

 

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО

СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оди кон албумот “Во Крагуевац” или во “Во Битола”

Оди кон албумот “Сименс соработка” во галеријата