Околина

Општината Битола, во која работи Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“, спаѓа во поголемите и поразвиени општини во Република Северна Македонија. Најголем стопански субјект е Рударско-енергетскиот комбинат – Битола, со кој соработуваме долги години. Воспоставена е соработка и со фабриката за автомобилски кабли Кромберг & Шуберт. Училиштето соработува и ќе продолжи да соработува и со повеќе други приватни и јавни фирми, како и со Занаетчиската комора.

Кон нашето училиште гравитираат и ученици од општините Ресен, Демир Хисар и од блиските општини Новаци и Могила во кои нема средни училишта. Исто така, факултетите при универзитетот „Св. Климент Охридски“ придонесуваат за интересот на учениците за нашето училиште.