Вработени

Директор:

Владимир Роме
 
Помошник директор:
Панов Тони
 
Педагог:
Стојанов Мирослав
 
Психолог:
Патрногиќ Дејан
 
Библиотекар:
Манческа Даниела
 
Секретар:
Кочовска Љубица
 
Сметководител:
Милевска Оливера
 
Благајник:
Силјановска Мирjана
 
Администратор за компјутерска техника:
Дуковски Петар
 

 

Наставен кадар по општо-образовни предмети:
 
Македонски јазик и литература: Математика:
Андреевска Анита Јанковска Мирјана
Маринова Билјана Наумовска Цанка
Иванова Сузана Петровска Роза
Миличевиќ – Поповска Стојанка Карапеткоска Маја
Танеска Гордана Стефановска Лидија
Младеновска-Лазаревска Наташа Трајчевска Дајана
   
Спорт и спортски активности: Англиски јазик:
Бојовски Пеце Велкова Мимоза
Гроздановски Влатко Паскова Кети
Сотировски Никола Синановиќ Ленче
  Ѓерасимовска Жаклина
Граѓанско образование: Каркамишевска Славка
Николова Виолета Ивановска Марија
  Шалевска Елена
Уметност:  
Стојковска Александра Физика:
Талевски Христијан Наумовска Донка
  Ивановска Мирјана
Историја:  
Станковска Соња  
Попова Бојана  

 

Наставен кадар по стручни предмети:
 
Електротехничка струка: Машинска струка:
Сервини Јани Пецакова-Канатларовска Билјана
Ацевски Илче Бошковски Петар
Петров Пеце Лумбуровска Билјана
Сервини Жанета Стојановиќ Драган
Христовска Билјанка Трајковска Елизабета
Ралевски Андреја Христовски Гоце
Спироски Илчо Крстевска Виолета
Илиевски Ацо Масларова Сузана
Маринчек Мирјана Митревска Цветанка
Тасевски Владо Здравковски Љупчо
Ѓеоргиевски Тони Ташковски Ѓеорги
Котевски Томислав Секулов Благој
Богоевска Благица Никлевски Зоран
Живковиќ Светлана Соколески Трајче
Котевски Стево  
Стојковиќ Душан  
Чому Константин  
Котевска Силвана  
Колевска Марија  

 

Tехнички персонал:
 
Велјановска Лилјана
Димитровска Јулијана
Јовевска Славица
Кочовски Драги
Кузмановска Роза
Кузмановски Зоран 
Митревска Вера
Налевска Ленча
Наумчевска Жанета
Манчевска Сања
Стојановска Лилјана
Тодоровска Тодорка
Филиповски Кире