Фискална едукација на младите

На 04.04.2023 година, од страна на Управата за јавни приходи на РСМ, беше одржано предавање во рамките на проектот „Фискална едукација на младите“. Учениците од четврта година имаа можност да се запознаат со „Даночниот систем на РСМ“, а предавањето беше одржано од м-р Билјана Стојановска. Им благодариме!