Регионален натпревар на ЗЕМСУ

На 24.03.2023 со почеток во 10:00 часот во просториите на нашето училиште СОТУ ,,Ѓорѓи Наумов” се одржа Регионалниот натпревар на електро – машинските и сообраќајните училишни центри.
Нашите ученици постигнаа одлични резултати. Честитки до учениците и менторите.

Конечни резултати:

 

 

Резултати од регионален натпревар на електротехничките,
машинските и сообраќајните средни училишта

 – 2023 година –

 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Реден
број

Име и
презиме на
кандидатот

Улилиште

Поени на
тестот

Освоено
место

1.

Цвете Вранишкоски

ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски”
Охрид

 51

III

2.

Симеон Тумбовски

СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп

53

II

3.

Александар Трајковски

СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола

 74

 I

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА

Реден
број

Име и
презиме на
кандидатот

Улилиште

Поени на
тестот

Освоено
место

1.

Ана Новеска

ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид

57

III

 

2.

Христијан Глигуроски

СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп

59

II

3.

Давид Бошевски

СОТУ Ѓорѓи Наумов” Битола

92

I

 

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИЧА

Реден
број

Име и
презиме на
кандидатот

Улилиште

Поени на
тестот

Освоено
место

1.

Даниел Винципрова

ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид

79

II

2.

Стефан Трајкоски

СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп

94

I

3.

Андреј Велјановски

СОТУ Ѓорѓи Наумов” Битола

63

III

 

ТЕХНИЧАР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Реден
број

Име и
презиме на
кандидатот

Улилиште

Поени на тестот

Освоено
место

1.

Ален Асим

ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски” Охрид

81

I

2.

Антонио Димовски

СОУ “Р.Р.-Ричко” Прилеп

78

II

3.

Тамара Ристевска

СОУ “Таки Даскало” Битола

50

III