Ученици од Германија во посета на нашето училиште

По првичната посета на нашето училиште од страна на 2 професори (Rupert Heindl и Martin Wiedermann) и 12 ученици (Luis Аrtinger, Klaudia Bardonicsek, Aleksander Bornemann, Juliana Franke, Nihal Diker, Barbara Küster , Dominik Riebow, Maximilian Riß, Luca Andreas Sarkady, Kevin Schopf , Nderim Krasau и Simon Borrmann) од Германија, од техничкиот државен образовен центар ( Staatliches Berufliches Schulzentrum Wasserburg a. Inn) Васербург од Баварија, Германија, кои се во нашиот град од 23ти мај до 5ти јуни, посакаа повторно да го посетат нашето училиште. На 03.06.2022 година, од 12:30 до 15:30, нашите ученици се обидоа да им ги пренесат нивните знаења и вештини во полето на 3Д технологијата.