Резултати од второто пријавување на уписот во прва година во учебната 2021/2022 година

Во продолжение можете да ги погледнете резултатите од второто пријавување на уписот во прва година во учебната 2021/2022 година во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола