Ученици за пофалба…

На крајот од првото полугодие во учебната 2020/2021 година, на седница на Наставничкиот совет на училиштето беа пофалени ученици од СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ кои постигнаа одличен успех по сите предмети. Тоа се учениците:

I-4 клас: Давид Бошевски, Димитар Ристевски

I-5 клас: Ева Ацевска, Михаил Јанакиевски

II-6 клас: Христијан Талевски

III-4 клас: Елена Атанасовска, Стефанија Лазарева, Наталија Насева, Јован Саздановски, Владимир Христовски

III-5 клас: Бобан Бошевски

IV-1 клас: Катерина Грежовска

IV-5 клас: Тамара Делева, Боби Софронијовски

Честитки за сите вас…Продолжете само така! БРАВО!!!