Конкурс за ученички стипендии

Министерството за образование и наука ги објави конкурсите за ученички стипендии во средното стручно образование. Покрај другото, новина е доделувањето на стипендии на ученици од електротехничката и машинската струка. На тој начин се стимулираат учениците да го одберат стручното образование, бидејќи се работи за кадар кој недостига особено во приватниот сектор.

Сите потребни информации околу аплицирањето за стипендија можете да ги погледнете на следниот линк:

http://mon.gov.mk/content/?id=3454

Со среќа!