Распоред за часови по практична настава

Учениците од трета и четврта година, од 1 октомври практичната настава ќе ја реализираат со физичко присуство во училиштето со максимално почитување на мерките и протоколите за заштита од Ковид-19. Во прилог е распоредот за часовите по практична настава по денови и распоредот по простории за секој клас.

Распоред за практична настава за III и IV година