Известување за граѓаните

Денес започнаа најавуваните реконструктивни активности на покривот и дограмата во нашето училиште.

Се очекува изведбените работи да потраат во следните два месеци, имајќи во предвид дека ова е најголемиот реконструктивен зафат од кога е направено училиштето. Ќе се работи на комплетна замена на штетната азбестна кровна покривка со лимена кровна обвивка, а дотраената дрвена дограма ќе се замени со ПВЦ дограма. 

За таа цел, се информираат сите граѓани кои секојдневно минуваат низ дворот на техничкото училиште, како и оние кои дворот го користат за одмор и рекреација, дека движењето и задржувањето во кругот на училиштето може да биде потенцијална опасност за нив. Избегнувајте го движењето во близина на објектот како не би се случиле несреќи со несакани последици. 

Благодариме на разбирањето!