Инфо за новите средношколци во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“

Сите примени кандидати во првото пријавување кои немаат доставено потврда за примени вакцини, истата да ја достават во Училиштето во периодот од 22 јуни до 1 јули од 8 до 12 часот.

Учениците чие место на живеење е на оддалеченост поголема од 2,5 километри од Училиштето, потребно е да го спуштат и испечатат документот за регулирање на превозот на следниот линк:

Документ за регулирање на превоз 

Пополнетиот документ треба да се донесе во Училиштето во истиот период од 22 јуни до 1 јули од 8 до 12 часот.