Обука за електроинсталатер и монтер за станбени објекти

СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ за сите заинтересирани нуди обука за електронсталатер и монтер на станбени објекти.

Обуката ќе се реализира во период од 3 месеци, а по завршување на обуката кандидатите ќе изведуваат секојдневна практична работа во реални услови кај работодавач во времетраење од 1 месец.

Лицата кои ќе ја завршат обуката добиваат сертификат за електроинсталатер и монтер на станбени објекти.

За сите дополнителни информации обратете се на телефонскиот број 047 609 708 или повелете во просториите на училиштето.