Соопштение за превоз на учениците

Во врска со бесплатниот превоз за учениците, во продолжение е дадено соопштение за потребна документација за остварување на бесплатен превоз.

СООПШТЕНИЕ за превоз