Започнува новата учебна година…

Во понеделник на 2 септември започнува новата учебна 2019/2020 година. За учениците од СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ распоредот на смените е: прва и трета година претпладне со почеток во 7.15 часот, а втора и четврта година попладне со почеток во 13.30 часот. Деталниот распоред на класови по простории ќе биде истакнат на влезната врата на училиштето.

За учениците од прва година класовите се:

I1 – Техничар за компјутерско управување

I2 – Машински техничар/Машинско-енергетски техничар

I3 – Машински техничар за моторни возила

I4 – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

I5 – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

I6 – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

I7 – Електротехничар за електроника и телекомуникации

I8 – Електротехничар енергетичар

I9 – Техничар за индустриска мехатроника

На сите ученици им пожелуваме многу успех во новата учебна година!!!