Не се двоуми: одбери го Техничко…

Третото пријавување во јунскиот уписен рок за учебната 2019/2020 година ќе биде во понеделник на 1 јули од 7 до 15 часот.

Од вкупно 170 слободни места после второто пријавување, 68 се во образовните профили со четиригодишно образование, а 102 се во образовните профили со тригодишно образование.

Иднината е во стручното образование. Не се двоуми и донеси ја вистинската одлука: одбери го Техничко!!!