Регионален натпревар по физика

Во саботата на 9-ти март се одржа регионалниот натпревар по физика за ученици од средните училишта.

Натпреварот се одржа во Охрид и на него од нашето училиште учествуваше ученичката Тамара Делева од втора година под менторство на професорката Донка Наумовска.