Регионален натпревар по математика 2019

На 16.02.2019 година се одржа регионалниот натпревар по Математика за учениците од средните училишта.

Натпреварот се одржа во Прилеп и на него зедоа учество 12 ученици од нашето училиште.

Истите ги постигнаа следните резултати:

  Презиме и име година Освоено место ментор
1. Атанасовска Елена I пофалница Роза Петровска
2. Петровски Бранко I пофалница Роза Петровска
3 Насев Ангел III пофалница Лидија Стефановска
4 Ангеловски Јове IV II место Цанка Наумовска

На учениците им посакуваме понатамошни успеси на државниот натпревар  што ќе се одржи на 16.03 2019 година.