ТЕМА ЗА ДИЛЕМА: Како да размислуваме критички во однос на медиумите?

Изработка на кратко промотивно видео во кое учествуваат  наши ученици во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“…