Конкурс за фотографија

Организацискиот одбор на IV Меѓународна конференција за регионалан соработка „БЗР Акорд“, која ќе се одржи во Приштина, Република Косово во период од 01 – 03 ноември 2018 година,  организира конкурс  „Најдете ја безбедноста на работното место“ и тоа во две категории:
 
  • Управување со Безбедноста и Здравјето при работа (Промовирање превентивна култура за БЗР);
  • Лошите работни услови кои влијаат на безбедноста и здравјето на работниците (Poor working conditions affect worker health and safety).

Начин на аплицирање и пропозиции за конкурсот!

Да создадеме безбедни и здрави генерации.