Проект „ТЕМА ЗА ДИЛЕМА“

Во рамките на потпишаниот меморандум за соработка помеѓу нашето училиште и здружението Ганимед од Битола следуваат и заеднички активности за реализирање на проектот „ТЕМА ЗА ДИЛЕМА“.

Проектот ТЕМА ЗА ДИЛЕМА го спроведува Здружение Ганимед – Битола со медиумскиот партнер ТВ21 во рамки на проектот КРИТИНК „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност“ кој го реализираат МЕТАМОРФОЗИС и ЕВРОТИНК, а е  финансиран од Европска Комисија.

Целта на проектот е промовирање на медиумската писменост преку стимулирање на критичко размислување, плурализам на мислења и демократски вредности.

Реализацијата на проектот треба да придонесе за:

 1. Поттикнување на култура на критичко размислување преку едукација на средношколците за штетните ефекти на медиумските манипулации врз демократијата и европските вредности кон кои се стреми нашето општество.
 2. Пошироко медиумско описменување на средношколците надвор од формалното образование.
 3. Воспоставување на одбележување на Неделата на медиумска писменост 5-9 ноември во средните училишта секоја година.
 4. Зголемување на капацитетот на здружението и на медиумот вклучен во проектот за справување со медиумски манипулации преку подобрувањето на медиумската писменост во соработка со средните училишта.

Во рамки на проектот се вклучени 7 средни училишта од Битола и тоа:

 1. СОУГ Јосип Броз – Тито
 2. СОУ Таки Даскало
 3. СМОУ Д-р. Јован Калаузи
 4. СОЕУ Јане Сандански
 5. СОТУ Ѓорѓи Наумов
 6. СОЗУ Кузман Шапкарев
 7. ПСУ САБА Битола

Активности и временска рамка на проектот