Информација за почетокот на новата учебна година

Учебната 2018/2019 година ќе започне во понеделник на 03.09.2018 година со следниот распоред:

Прва и трета година – претпладне со почеток во 7.15 часот;

Втора и четврта година – попладне со почеток во 13.30 часот.

Распоредот по простории ќе биде истакнат на влезната врата на Училиштето.

На сите ученици им пожелуваме срдечно добредојде и многу успех во новата учебна година!