Потребни поени за второто пријавување во јунскиот уписен рок во учебната 2018/2019 година

На 28.06.2018 година ќе се одржи второто пријавување во јунскиот уписен рок во прва година во учебната 2018/2019 година. Во продолжение се дадени потребните поени за второто пријавување за сите образовни профили од електротехничка и машинска струка:

Електротехничка струка
Четиригодишно образование
Образовен профил Поени Слободни места
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика 55 8
Електротехничар за електроника и телекомуникации 48 17
Електротехничар енергетичар 40 27
Тригодишно образование
Електромеханичар 30 29
 
Машинска струка
Четиригодишно образование
Образовен профил Поени Слободни места
Техничар за компјутерско управување 45 8
Машински техничар/Машинско-енергетски техничар 40 22
Автотехничар – мехатроничар 40 22
Тригодишно образование
Обработувач на метал/Заварувач 30 34
Инсталатер за греење и климатизација/Машинист за енергетски постројки 30 34

Ви пожелуваме успех во второто пријавување…

Ве очекуваме!!!