Резултати од првиот уписен рок за учебната 2018/2019 година

Во продолжение можете да ги видите резултатите од првиот уписен рок за учебната 2018/2019 година во СОТУ Ѓорѓи Наумов – Битола:

 

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за електроника и телекомуникации

Електротехничар енергетичар

Електромеханичар

Техничар за компјутерско управување

Машински техничар/Машинско-енергетски техничар

Автотехничар – мехатроничар

 

За второто пријавување од јунскиот рок кое ќе се одржи на 28.06.2018 година од 7.00 до 15.00 часот, слободни се следните места:

            Електротехничка струка       

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика 8 места
Електротехничар за електроника и телекомуникации   17 места
Електротехничар енергетичар 27 места
Електромеханичар 29 места

           

              Машинска струка                                                            

Техничар за компјутерско управување       8 места
Машински техничар/Машинско-енергетски техничар   22 места
Автотехничар – мехатроничар 22 места
Обработувач на метал/Заварувач 34 места
Инсталатер за греење и климатизација/Машинист за енергетски постројки 34 места

                                                                                        

Бројот на поени за второто пријавување ќе биде утврден и објавен на 27.06.2018 година.