Регионален натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни училишта

Во петокот на 30.03.2018 год. во нашето училиштe се одржа петтиот Регионален натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни училишта за учениците од трета година.

Учествуваа 14 ученици од СОТУ Ѓорѓи Наумов – Битола, СОУ Ристе Ричкоски – Ричко, ОЕМУЦ Св. Климент Охридски – Охрид и СОУ Нико Нестор – Струга. Тие се натпреваруваа во образовните профили Електротехничар за компјутерска техника и автоматика, Електротехничар енергетичар, Машински техничар и Автотехничар – мехатроничар. Атмосферата беше пријатна и со натпреварувачки дух.

Во продолжение следуваат резултатите од натпреварот:

 

Образовен профил: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 

Име и презиме Училиште Поени Постигнат успех
Александар Јаулески СОУ “Нико Нестор” – Струга 86 I место
Мартин Трајковски СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола 79 II место
Давид Милошески ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид 69 III место
Едуард Марке СОУ “Нико Нестор” – Струга 67 III место
Никола Митрески СОУ “Ристе Ристески – Ричко” – Прилеп 51 пофалница

 

 

Образовен профил: Електротехничар енергетичар

 

Име и презиме Училиште Поени Постигнат успех
Стефан Слабакоски СОУ “Ристе Ристески – Ричко” – Прилеп 61 III место
Коста Анастасовски СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола 59 III место
Христијан Крстаноски ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид 54 пофалница

 

Образовен профил: Машински техничар

 

Име и презиме Училиште Поени Постигнат успех
Петар Мојсоски СОУ “Ристе Ристески – Ричко” – Прилеп 73 II место
Христијан Јошевски СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола 71 II место
Александар Петрески ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид 61 III место

 

Образовен профил: Автотехничар – мехатроничар

 

Име и презиме Училиште Поени Постигнат успех
Петар Коцев Велкоски СОУ “Ристе Ристески – Ричко” – Прилеп 90 I место
Димитар Наумовски СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола 73 II место
Адријан Тасески ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид 56,5 III место

 

Сите натпреварувачи се пласираа за учество на Државниот натпревар кој оваа година ќе се одржи на 4 Мај во училиштето АСУЦ Боро Петрушевски во Скопје.

Им пожелуваме многу успех!