Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gorginaumov/www/www/wp-content/plugins/cross-linker/crosslink.php on line 388
Презентација на Kromberg&Schubert – СОТУ "Ѓорѓи Наумов"

Презентација на Kromberg&Schubert

Во вторникот на 13.03.2018 год. во нашето училиште беа гости претставници на компанијата Kromberg&Schubert. За нашите матуранти тие направија презентација на компанијата потенцирајќи ги производствените капацитети, организационата структура и забавниот живот во рамки на компанијата. Гостите – менаџери за човечки ресурси посебен акцент дадоа на можностите и начинот на аплицирање за вработување на различни позиции, што секако е од интерес на учениците по завршувањето на средното образование.