Регионален натпревар по математика

Во саботата на 17.02.2018 година се одржа Регионалниот натпревар по математика за учениците од средно образование. Во продолжение следуваат резултатите кои ги постигнаа ученици од нашето училиште.

 

Име и презиме клас ментор награда
Тамара Делева I Дајана Трајчевска  
Давид Станковски I Дајана Трајчевска  
Атанас Честојанов I Дајана Трајчевска  
Боби Софронијоски I Дајана Трајчевска пофалница
Мартин Торнески       II Лидија Стефановска  
Филип Џајков II Лидија Стефановска  
Божидар Ѓоргиевски II Лидија Стефановска  
Ангел Насев II Лидија Стефановска пофалница
Петар Ралевски II Лидија Стефановска  
Горан Галевски III Цана Наумовска  
Александар Петровски III Цана Наумовска  
Катерина Тосковска III Цана Наумовска  
Михаил Силјановски III Цана Наумовска  
Јове Ангелевски  III Цана Наумовска  
Мартин Ристевски III Цана Наумовска  
Филип Петровски IV Билјана Стевановска  
Дамјан Кулуковски IV Билјана Стевановска  
Виктор Китанов IV Билјана Стевановска  
Васил Христовски IV Билјана Стевановска пофалница