Финанскиски извештај – завршна сметка за 2017 година на СОТУ Ѓорѓи Наумов – Битола

Во продолжение е даден финансискиот извештај – завршна сметка на СОТУ Ѓорѓи Наумов – Битола за 2017 година. Деталите можете да ги погледнете на следните линкови:

 

СПД_Буџетски_корисници 903

СПД_Буџетски_корисници 787

ДE_Буџетски_корисници 903

ДE_Буџетски_корисници 787

ДБ_Биланс_174-14_01.01.2017

БС_Буџетски_корисници 903

БС_Буџетски_корисници 787

БПР_Буџетски_корисници 903

БПР_Буџетски_корисници 787