НАТПРЕВАР НА СРЕДНОШКОЛЦИ ВО ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ВЕШТИНИ PlayJET

НАТПРЕВАР НА СРЕДНОШКОЛЦИ ВО ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ВЕШТИНИ кој се одржа во СТРУГА како дел од програмата PlayJET (Panda Labs Achievers: Youth for a Just Energy Transition) на Џуниор Ачивмент.
Нашите ученици како дел од тимови со своите иновативни идеи освоија ПРВО, ВТОРО и ТРЕТО МЕСТО на Натпреварот на средношколци за претприемнички вештини, кој се одржа од 12-14 јуни во хотел Дрим во Струга.
Голема благодарност до Џуниор ачивмент и жири комисијата од Шпаркасе банка.