Одличен успех на нашите ученици на XLI државни натпревари организирани од ЗЕМСУ!!!

На 16 и 17 Мај 2024 година, се одржаа XLI Државни натпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни училишта на Република Северна Македонија во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „БОГДАНЦИ“ – БОГДАНЦИ.

 

Нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

 

  • Ева Ацевска – Трудови од електротехничка струка – I место, ментор: Илче Ацевски
  • Ристијан Ристески – Техничар за индустриска мехатроника – I место, ментори: Александра Колевска, Стево Котевски и Силвана котевска
  • Синиша Милков – Електротехничар енергетичар – II место, ментори: Ацо Илиевски, Ана Манивиловска и Владо Тасевски
  • Михаил Милошевски – Техничар за компјутерско управување – III место, ментори Петар Бошковски, Благој Секулов и Елизабета Трајковска
  • Христијан Захарчев – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика – пофалница, ментори: Илче Ацевски, Билјанка Христовска, Благица Богоевска и Пеце Петров
  • Ана Кирјаковска – Електротехничар за електроника и телекомуникации – пофалница, ментори: Душан Стојковиќ, Константин Чому и Тони Панов
  • Бојан Митрушевски – Машински техничар за моторни возила – пофалница, ментори: Ѓеорги Ташковски, Виолета Крстевска и Биљана Лумбуровска
  • Михаил Петровски – Машински техничар – пофалница, ментори: Адријана Поповски, Петар Бошковски и Сузана Масларова
  •  

Честитки до сите ученици и нивните ментори!