Фудбалскиот натпревар помеѓу ученици и професори

Нерешен резултат 3:3 на фудбалскиот натпревар, ученици против професори по повод Патрониот празник на училиштето на 25.04.2024 година.