Промовирање на хумани вредности

На 23.04.2024 г. ученици од нашето училиште учествуваа на Општинскиот натпревар по Прва Помош организиран од ООЦрвен крст- Битола. Членови на тимот: Ана Кирјаковска, Јована Кирјаковска, Сања Чагоровска, Марија Локоска, Бојан Војнески и Смиле Велевски.