ESP (Entrepreneurial Skills Pass)

Честитки за нашите ученици Михаил Наумовски III-5, Костадин Николовски III-6, Христијан Захарчев III-6 и Ева Ацевска IV-5 кои како дел од ученичката компанија која ќе го претставува училиштето на националниот натпревар кој ќе се одржи во Струга во хотел Дрим на 25-26 Април 2024 година, во организација на JA Македонија, денес на 22.04.2024 успешно го положија испитот за претприемнички вештини и се стекнаа со меѓународно признат ESP (Entrepreneurial Skills Pass) сертификат.
Се надеваме дека во иднина се повеќе ученици од нашето училиште ќе учествуваат во програмата за ученички компании и ќе се стекнат со истиот.
Програмата за ученички компании е призната од Европската комисија како „Најдобра практика во образованието за претприемништво“ и како учениците да ја донесат деловната идеја од концепт во реалност. Работејќи во групи и под водство на наставници и деловни волонтери, тие формираат сопствено претпријатие и откриваат од прва рака како функционира една компанија. Како дел од оваа програма, тие ја развиваат способноста да генерираат идеи и да ги претворат во акција. Тие учат како да работат во тим, преземаат иницијатива и прифаќаат одговорност. Тие доживуваат што значи да се управува со вистинско претпријатие. Тие разбираат како економијата и финансиите придонесуваат за успехот на проектот. Тие применуваат математика, наука, јазик, пишување, технолошки или специјализирани вештини на практичен начин.
На крајот од програмата за ученички компании, студентите прават самооценување за да ги проценат нивните компетенции и дали напредувале во текот на годината. По финализирање на самооценувањето, студентите може да полагаат ESP (Entrepreneurial Skills Pass) испит и да ги потврдат своите деловни, економски и финансиски знаења и вештини.