Теренска настава во “Тренинг центарот на ЕВН” во Македонски Брод

Со цел проширување на знаењата на учениците од профилот Електротехничар енергетичар по стручните предмети: Електрични мрежи и водови, Електроенергетски постројки и уреди, Разводни постројки, Практична настава, Учење преку работа кај работодавач и други, на 26-ти и 28-ми март 2024 година организирана е теренска настава која се одржа во “Тренинг центарот на ЕВН” во Македонски Брод, со нивни високо квалификувани обучувачи во присуство на професори од училиштето СОТУ “Ѓорѓи Наумов” – Битола.

rpt