СОТУ ,,Ѓорѓи Наумов” на Еврогајденс саем во Офицерски дом

На 13.12.2023 година во 11.00 часот нашето училиште беше претсавено на Еврогајденс саем во Офицерски дом во општина Битола во организација на Еврогајденс центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Еврогајденс саемот е наменет за деца од основно образоввание осмо и деветто одделение на кој беа претставени средните стручни училишта.

Благодарност до учениците Христијан Захарчев, Михаил Наумовски и Ева Ацевска, како и професорите Христина Димова Поповска и Илче Ацевски.