Учење преку работа – Машински техничар

Нашите ученици од СОТУ Ѓорѓи Наумов, од профилот Машински техничар, извршуваат учење преку работа во разни фирми (рачни обработки, заварување, брусење и обработки на металорезачки машини).

НИКО КОНСТРУКЦИИ, ЕМ метал и ФОД ДООЕЛ Новаци.