Меморандум за соработка помеѓу Црвен крст на Република Македонија – Општинска организација Битола и СОТУ „Ѓорѓи Наумов“

Денес во просториите на нашето училиште беше потпишан меморандум за соработка помеѓу нашето училиште и општинската организација на Црвениот крст

Повеќе