Регионален натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни училишта

Во петокот на 30.03.2018 год. во нашето училиштe се одржа петтиот Регионален натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни

Повеќе