Добредојдовте

 

Log In

Стоп за насилството

Стоп за Насилството

Оди до

 • Примена на ИКТ во образованието
 • Прашања за екстерно
 • Е-Дневник
 • Office 365
 • Матура
 • Општина Битола
 • Министерство за образование и наука
 • Биро за развој на образованието
 • Центар за стручно образование и обука
 • Центар за образование на возрасни

Преведи

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Пресметување на поени за запишување во I година

 

OБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

 

Образовен профил

Број на слободни места

Потребен минимум поени

Електротехничка струка

ЗАНИМАЊА СО ЧЕТИРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ

1

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

102 ученици

3 паралелки

55

2

Електротехничар за електроника и телекомуникации

34 ученици

1 паралелка

50

3

Електротехничар енергетичар

34 ученици

1 паралелка

45

ЗАНИМАЊА СО ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ

4

Електромеханичар

24 ученици

1 паралелка

30

5

Електроинсталатер и монтер (реформиран наставен план и програми)

34 ученици

1 паралелка

30

Машинска струка

ЗАНИМАЊА СО ЧЕТИРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ

6

Техничар за компјутерско управување

34 ученици

1 паралелка

45

7

Машински техничар / Машинско eнергетски техничар

34 ученици

1 паралелка

45

8

Воздухопловен техничар / Автотехничар-мехатроничар

34 ученици

1 паралелка

45

ЗАНИМАЊА СО ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ

9

Машински механичар / конструкциски механичар

24 ученици

1 паралелка

30

10

Автомеханичар(реформиран наставен план и програми)

34 ученици

1 паралелка

30

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

          При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:
–  пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);

– оригинални свидетелства од VI до IX одделение
–   извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

КОНКУРСНИ РОКОВИ

 

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока, јунски и августовски, со две пријавувања во јунскиот и едно пријавување во августовскиот рок.

Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 28 и 29 јуни 2016 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2016 година.

Второто пријавување од јунскиот уписен рок и запишување на учениците ќе се врши на 4 јули 2016 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 6 јули 2016 година.

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 24 август 2016 година, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 25 август 2016 година.

Училиштата кои во двата уписни рока не ги пополниле утврдените ученички места за запишување со овој Конкурс продолжуваат со запишување на учениците до 31 август 2016.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

 

Критериуми за избор на учениците се :

− среден успех на ученикот од VI до IX одделение;

− среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);

− дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и републички натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);

− средна вредност од поени добиени за поведение.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и републички натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од републички натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени.

Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

 

П Р Е Г Л Е Д

на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците

 С Т Р У К А  Наставни предмети кои се задолжителни  Наставни предмети кои се од значење за струката, односно изборното подрачје 
 Машинска струка  мајчин и странски јазик математика, физика
 Електротехничка струка  мајчин и странски јазик математика, физика

 

Види го филмот кој го изработија учениците за училиштето.

ЕДИНСТВО НА НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ

rome

 

Новости »

Конкурс за I година

Пресметување на поени за запишување во I година OБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ Образовен профил Број...

 

МАССУМ 2016

ОБРАЗОВНО РАНДЕВУ 2016 МАССУМ 22,23 Април, 2016   Скопје   Натпревар Ученик-натпреварувач Наставник-Ментор Маркетинг...

 
Регионален натпревар: Млади претприемачи“

Регионален натпревар: Млади претприемачи“

На 27.02.2016 год. во организација на СОТУ„ Ѓорѓи Наумов “ , Битола и Меѓународниот славјански...

 
Работилници за фотографија на Манаки 2015

Работилници за фотографија на Манаки 2015

На 20 и 21 септември претставници од нашето училиште зедоа учество во работилници за фотографија,...

 

НАТПРЕВАРИ 2014/2015

Во табелата се дадени сите натпревари во кои учествувале учениците од СОТУ “Ѓорѓи Наумов”-Битола...

 

Вонредни испити јуни

Распоредот за вонредни испити за март може да го видите на следниот линк: Вонредни или директно...

 

Одличен успех на државното натпреварување за одбојка

Оваа година во нашето училиште беше одржано општинско натпреварување по одбојка помеѓу...

 

Најуспешни битолчани за 2014 година

Во преполната сала на ресторанот Вавилон на 27.02.2015 во Петок, беа врачени признанијата на...

 
Најуспешно средно училиште за 2013 година

Најуспешно средно училиште за 2013 година

Најуспешно средно училиште за 2013 година Со децении успешно ги прифаќаме предизвиците на...

 

XXXIII ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ 09.05.2014, СКОПЈЕ

Во Скопје на 9 мај 2014 година се одржаа 33 Државни натпревари на електротехничките, машинските...

 
 

Анкета

Дали Ви се допаѓа сајтот?

 • Одличен (66%, 193 Votes)
 • Добар (13%, 38 Votes)
 • Лош (13%, 37 Votes)
 • Можело и подобро (9%, 25 Votes)

Вкупно гласачи: 293

Loading ... Loading ...